Samordningsförbundet

FINSAM MittSkåne

Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom 
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

Vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap – oavsett livssituation, funktionsnedsättning eller andra hinder.

om osskontakta oss

Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. 

 En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov.

Det kan leda till en rundgång med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.

Detta är Finsam

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. 
Samordningsförbundens uppgift är främst att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Förbundet verkar även genom att finansiera och organisera insatser samr stödjer aktiviteter vars syfte är att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Här finns vi mer

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter.

Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

ca 260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund.

Samordningsförbundet MittSkåne bildades 2011 i enlighet med lag (2003:1210)
om finansiell samordning
 

Förbundets ändamål är att inom Eslöv, Höör och Hörby ansvara för finansiell samordning inom rehabilitering mellan dess medlemmar i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning. 

En kort introduktion till finansiell samordning. 
På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region
att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.

Månadsbrev maj 2021

Vi är glada att kunna presentera den sista uppdateringen innan hösten!Nu tar vi sommaruppehåll och våra månadsbrev är tillbaka igen i september. Du kan bland annat få läsa mer om:SIP-föreläsningSamverkansstrateg...

Månadsbrev april 2021

I detta månadsbrev kan du bland annat läsa om:Pågående processkartläggning, introduktion av två av våra processledare, samt om ett nytt tillgänglighetsanpassat verktyg för att mäta progression - och mycket mer! Tryck...

28/5 Frukostmöte

Vi kan med glädje bekräfta ett spännande frukostmöte med besök från Fontänhuset Falun! "Fontänhuset i Falun är ett medlemshus för dig med psykisk ohälsa. Här skapar vi en gemenskap och meningsfullhet. Vi arbetar...

Månadsbrev mars 2021

Vi är glada att kunna presentera FINSAM MittSkånes månadsbrev i en helt ny tappning! Hädanefter kommer vi skicka ut månadsbrev med en uppdatering om vad som har hänt och kommer hända i vår verksamhet. Månadsbreven...

Ny förbundschef 15/12

Den 15 december 2020 tillträdde Sofia Lögdberg som ny förbundschef hos FINSAM MittSkåne. Om du vill läsa mer om Sofia, vad hon arbetat med tidigare och hennes första tid på MittSkåne så kan du läsa hennes introduktion...

Vi finns också här!

Den 17 augusti fick vi på FINSAM MittSkåne besök och en föreläsning av Dimitrios Robotas, professionell atlet och författare. Dimitrios var med och representerade Sverige vid Special Olympics i Abu Dhabi 2019....

Indikatorrapport 2019

Vi kan nu med glädje presentera NNS Indikatorrapport för 2019. Rapporten redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut),...

Metodutbildning om våld i Stockholm 14 januari 2020

Den 14 januari medverkade Camilla Hindersson och Camilla Samberg från Finsam MittSkåne på NNS och Samordningsförbundens metodutbildning om våld. Läs mer om det nationella projektet mot fysiskt, psykiskt och sexuellt...

Våldet måste stoppas!

"NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra...

Det sociala sammanhanget – om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap!

Nu är vår bok klar och du kan läsa eller skriva ut den här!   Vi har mellan åren 2012-2017 initierat och drivit ett flertal stora samverkansinsatser. I denna bok beskrivs tre av dessa insatser. Det som dessa tre...

Aktiva insatser

För att läsa mer om en insats kan du klicka på bilden.
För att hitta alla våra pågående och avslutade insatser – klicka här.