Samordningsförbundet

FINSAM MittSkåne

Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region
Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Vi arbetar för att skapa ett
samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och
gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden.

 

Läs merkontakta oss

Samordningsförbundet MittSkåne bildades 2011 i enlighet med lag (2003:1210)
om finansiell samordning
 

Förbundets ändamål är att inom Eslöv, Höör och Hörby ansvara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan dess medlemmar i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

En kort introduktion till finansiell samordning. 
På två minuter får du veta hur denna lag gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka genom att bilda lokala samordningsförbund.

Månadsbrev mars

Vi har äntligen kommit igång med våra månadsbrev igen, och hädanefter kan ni förvänta er en uppdatering om vår verksamhet den sista var månad.  Månadsbrev MARS    

Ny förbundschef 15/12

Den 15 december 2020 tillträdde Sofia Lögdberg som ny förbundschef hos FINSAM MittSkåne.

Vi finns också här!

Den 17 augusti fick vi på FINSAM MittSkåne besök och en föreläsning av Dimitrios Robotas, professionell atlet och författare. Dimitrios var med och representerade Sverige vid Special Olympics i Abu...

Indikatorrapport 2019

Vi kan nu med glädje presentera NNS Indikatorrapport för 2019. Rapporten redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående...

Metodutbildning om våld i Stockholm 14 januari 2020

Den 14 januari medverkade Camilla Hindersson och Camilla Samberg från Finsam MittSkåne på NNS och Samordningsförbundens metodutbildning om våld. Läs mer om det nationella projektet mot fysiskt,...

Våldet måste stoppas!

"NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet...

Det sociala sammanhanget – om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap!

Nu är vår bok klar och du kan läsa eller skriva ut den här!   Vi har mellan åren 2012-2017 initierat och drivit ett flertal stora samverkansinsatser. I denna bok beskrivs tre av dessa insatser. Det...

Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. 

En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov.

 De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård samt Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. 

 

Detta är Finsam

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. 
Samordningsförbundens uppgift är främst att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera och organisera insatser.  Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Här finns vi mer

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter.

Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

ca 260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund.

Aktiva insatser

Här ser du ett urval av våra pågående insatser. Alla våra insatser hittar du under Läs mer