Samordningsförbundet

FINSAM MittSkåne

Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region
Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Vi arbetar för att skapa ett
samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och
gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden.

 

Läs merkontakta oss

Samordningsförbundet MittSkåne bildades 2011 i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning 

Förbundets ändamål är att inom Eslöv, Höör och Hörby ansvara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan dess medlemmar i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Ny förbundschef sökes!

Förbundchef sökes till Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne.  Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby bildades 2011 och består av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse som består av förtroendevalda och tjänstemän från de ovan nämnda parterna. Till sitt förfogande har förbundet en egen budget som parterna bidrar till.  Uppgiften för...

Indikatorrapport 2019

Vi kan nu med glädje presentera NNS Indikatorrapport för 2019. Rapporten redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp.  Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från samordningsförbunden. Av landets 83 förbund (januari 2019) har 40 valt att redovisa svar från minst en enkättyp i denna undersökning. En nationell svarsfil har...

Metodutbildning om våld i Stockholm 14 januari 2020

Den 14 januari medverkade Camilla Hindersson och Camilla Samberg från Finsam MittSkåne på NNS och Samordningsförbundens metodutbildning om våld. Läs mer om det nationella projektet mot fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 2019-2021 här.   Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 cirka 16.000 misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. Den stora våldsutsatta gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av närstående män. Det är en kvinna var...

Våldet måste stoppas!

"NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta. Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från...

Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov.

De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

Detta är Finsam

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera och organisera insatser.  Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Här finns vi mer

I dagsläget finns det 83 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2018 finansierades 1105 insatser av Finsammedel.

 

Aktiva insatser

Här ser du ett urval av våra pågående insatser. Alla våra insatser hittar du under Läs mer

Här hittar du våra verksamhetsplaner, årsbokslut, tjänstgöringsintyg och dylikt.

Håll dig uppdaterad!

Kontakta oss

Vid akuta frågor vänligen ring, vi förbehåller oss att svara inom 48 timmar via email och kontaktformuläret.

Södergatan 29, 241 30 Eslöv

0733-548 291

    Lämna ett meddelande