Vi på Finsam MittSkåne bjuder in till en halvdagsutbildning om våld i nära relationer. Våld i nära relationer kan kopplas till att hamna i utanförskap och därför är det viktigt att ha kunskaper för att kunna identifiera, fånga upp och ge rätt stöd och hjälp. Utbildningen handlar om olika typer av våld, normaliseringsprocessen, sårbara grupper, utanförskap och ungas våld i nära relationer.

Dag: 18 mars Tid: kl. 08.30 – 11.30 Plats: Medborgarhuset i Eslöv Vi bjuder på fika i mitten av utbildningspasset 

 

Anmälan görs senast 11 mars till bella@finsammittskane.se 
Utbildningen är gratis

 

Utbildningstillfället riktar sig till personal som i sitt dagliga arbete möter människor i olika åldrar inom kommunala verksamheter, vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Om du är politiker eller är verksam hos andra aktörer är Du också hjärtligt välkommen att delta.            

Om du har frågor om utbildningsdagen kontakta Camilla Samberg på mail camilla.samberg@finsammittskane.se eller tel 0730-36 58 97

Program

 

Välkommna!