Månadsbrev maj 2021

Vi är glada att kunna presentera den sista uppdateringen innan hösten!Nu tar vi sommaruppehåll och våra månadsbrev är tillbaka igen i september. Du kan bland annat få läsa mer om:SIP-föreläsningSamverkansstrateg Camilla HinderssonFontänhusoch mycket mer!   Tryck...

Månadsbrev april 2021

I detta månadsbrev kan du bland annat läsa om:Pågående processkartläggning, introduktion av två av våra processledare, samt om ett nytt tillgänglighetsanpassat verktyg för att mäta progression – och mycket mer! Tryck här för att läsa Aprils månadsbrev...

28/5 Frukostmöte

Vi kan med glädje bekräfta ett spännande frukostmöte med besök från Fontänhuset Falun! “Fontänhuset i Falun är ett medlemshus för dig med psykisk ohälsa. Här skapar vi en gemenskap och meningsfullhet. Vi arbetar tillsammans, sida vid sida, medlemmar och...

SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa

SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa är en ny insats i FINSAM MittSkåne. Personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI-0) får ingen ersättning från Försäkringskassan och är därför hänvisade till försörjningsstöd. Insatsen syftar till att på...