SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa

SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa – ny insats! SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa är en ny insats i FINSAM MittSkåne. Personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI-0) får ingen ersättning från Försäkringskassan och är därför...

16/4 Frukostmöte

Varmt välkomna till april månads frukostmöte med Hanna Hansson från Länsstyrelsen! Hanna kommer berätta om Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsmålet Mäns våld mot kvinnor.   Vi ses på Teams den 16 april klockan 8.15.Mötesinbjudan skickas till de som anmält sig...

Månadsbrev mars

Vi har äntligen kommit igång med våra månadsbrev igen, och hädanefter kan ni förvänta er en uppdatering om vår verksamhet den sista var månad.  Månadsbrev MARS