Fördjupad samverkan mot överskuldsättning!

      Utdrag från Kontrapunkt.se     31 augusti 2017        Maria Lindstedt Kampen mot överskuldsättning…. ….vinns på lokal nivå! Det är rubriken på ett informationsblad som våra kollegor tar med till socialchefskonferensen i Östersund den 27-29 sept....

Rapport till regeringen!

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lämnat in en återrapport om åtgärder för att förstärka insatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. I myndigheternas regleringsbrev för 2016 fick myndigheterna ett uppdrag att verka för att stödet...

Hur märker vi att det blir bättre?

Nu finns det indikatorer som kan hjälpa till att följa upp samordningsförbundets verksamhet och hur den finansiella samordningen utvecklas lokalt, regionalt och nationellt.  Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har under en längre tid arbetat med att ta...

Budgetpropositionen för 2017

2016-09-22 Samordningsförbund får 339 miljoner i budget även år 2017.  Ökningen av antalet personer med aktivitetsersättning oroar. I utredningsrapporter från såväl Riksrevisionen som Försäkringskassan uppmärksammas att samordningsförbunden har en viktig funktion när...