2016-09-22

Samordningsförbund får 339 miljoner i budget även år 2017.

 Ökningen av antalet personer med aktivitetsersättning oroar. I utredningsrapporter från såväl Riksrevisionen som Försäkringskassan uppmärksammas att samordningsförbunden har en viktig funktion när det gäller att aktivera unga med aktivitetsersättning. Regeringen är därför angelägen att samordningsförbunden prioriterar insatser för denna grupp.

Regeringen konstaterar att samordningsförbundens insatser bidrar till att unga med aktivitetsersättning närmar sig arbetsmarknaden. Däremot är det endast ca 5 procent av de personer som uppbär aktivitetsersättning som omfattas av sådana insatser. Anslaget till samordningsförbundet föreslås även fortsättningsvis ligga på den ökade nivån på 339 miljoner kronor, för att stödja unga i behov av samordnade insatser.