Våld i unga/nära relationer

Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation Totalt uppgav knappt var femte person i åldern 16–24 år (18 %) att de någon gång utsatts för systematiska kränkningar eller förödmjukelser, försök till inskränkning av deras frihet, hot,...