Freja

Insatsen Nya Freja är framtagen utifrån tidigare Freja som visar på vikten av att arbeta med unga kvinnor för att bryta utanförskapet, dels för den enskilda individens och dels utifrån ett samhällsperspektiv.   Målet i Nya Freja är samma som förr, att med olika...