Insatser mot psykisk ohälsa

Finsam MittSkåne har fler insatser för att motverka psykisk ohälsa. Syftet är att identifiera och utveckla samverkansstrukturer som stödjer verksamheter som arbetar med personer med psykisk ohälsa samt individer med bristande psykisk hälsa att komma vidare till...