SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa

SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa är en ny insats i FINSAM MittSkåne. Personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI-0) får ingen ersättning från Försäkringskassan och är därför hänvisade till försörjningsstöd. Insatsen syftar till att på...