IT-guider

I insatsen IT-guide utbildas nyanlända ungdomar till IT-guider dessa lär i sin tur ut användning av en dator, läsplatta och mobiltelefon till seniorer. IT-guide har därmed både en primär och en sekundär målgrupp. Seniorerna lär sig att använda sökmotorer, e-post,...

Nu är även RådRum i Höör på plats!

Det kan handla om hjälp med att hitta rätt myndighet, rätt blankett, förstå brev eller stöd vid att söka arbete och bostad. Tack vare olika bakgrunder och språkkunskaper bland våra frivilligrådgivare kan rådgivningen också ges på flera olika språk. RådRum syftar till...