Fördjupad samverkan mot överskuldsättning!

      Utdrag från Kontrapunkt.se     31 augusti 2017        Maria Lindstedt Kampen mot överskuldsättning…. ….vinns på lokal nivå! Det är rubriken på ett informationsblad som våra kollegor tar med till socialchefskonferensen i Östersund den 27-29 sept....

Rapport till regeringen!

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lämnat in en återrapport om åtgärder för att förstärka insatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. I myndigheternas regleringsbrev för 2016 fick myndigheterna ett uppdrag att verka för att stödet...

Hur märker vi att det blir bättre?

Nu finns det indikatorer som kan hjälpa till att följa upp samordningsförbundets verksamhet och hur den finansiella samordningen utvecklas lokalt, regionalt och nationellt.  Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har under en längre tid arbetat med att ta...

MUCF:s rapport till regeringen!

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar! Finsam är en framgångsfaktor i arbetet med unga! Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa! Det föreslår Myndigheten för...