Sociala företag och Finsam!

Vilka möjligheter har samordningsförbunden att samverka med, och främja sociala företag? Den frågan utreds nu av Nationella rådet. På flera håll i landet har samordningsförbund inlett ett strategiskt arbete med att främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF)....

Finsam MittSkåne på Näringslivsdag i Eslöv!

Torsdagen den 3 september hölls en Näringslivsdag på Medborgarhuset i Eslöv. Arrangör var Därför Eslöv, som samlat ett stort antal utställare och varierande föredrag av föreläsare från Näringslivet. Finsam MittSkåne var en av utställarna med våra insatser Oden-...

Ny webbplats om vad som främjar samverkan.

Webbplatsen Godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer. Här finns goda exempel på välfungerande samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och en sammanställning av kunskap och erfarenheter om...

Öppen utfrågning – Tio år med Finsam

Den 21 maj höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om Finsam. Utfrågningen tog upp vad som har uppnåtts med Finsam, utvecklingsbehov och vad som behöver göras för att samordningsförbunden ska bli en känd aktör. Se filmen här