Nu är vår bok klar och du kan läsa eller skriva ut den här!

 

Vi har mellan åren 2012-2017 initierat och drivit ett flertal stora samverkansinsatser. I denna bok beskrivs tre av dessa insatser. Det som dessa tre insatser haft gemensamt är dels att de syftat till att öka graden av självförsörjning bland deltagarna, dels att de alla utgått från salutogent perspektiv. I detta perspektiv har det sociala sammanhanget och känslan av sammanhang haft särskild betydelse.

Malmö Universitet har under flera år haft olika uppdrag för Finsam MittSkåne att studera, kartlägga och följa upp dessa insatser. Denna bok sammanfattar de erfarenheter som de olika rapporterna beskriver, men den ger även en djupare teoretisk bakgrund som inte beskrivs i rapporterna.

Malmö Universitets publikationer i Urbana studier
MAPIUS 21

Boken presenterades av de båda forskarna Peter Håkansson och Margareta Rämgård
vid förbundets gemensamma utbildningsdag den 26 april på Backagården i Höör! 
På bilden finns också Josefin Björk som står för grafisk design och layout!

 

Detsocialasammanhanget_interactive