På grund av COVID-19 har vi valt att ställa in våra frukostmöten den 17/4, 15/5 och 12/6.
Vi följer utvecklingen. Mer info kommer vid behov