På grund av COVID-19 har vi valt att ställa in våra frukostmöten den 17/4 och 15/5.
Vi följer utvecklingen och avvaktar än så länge med att ställa in den 12/6. Mer info kommer inom kort.