Vi kan nu med glädje presentera NNS Indikatorrapport för 2019.

Rapporten redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från samordningsförbunden. Av landets 83 förbund (januari 2019) har 40 valt att redovisa svar från minst en enkättyp i denna undersökning. En nationell svarsfil har sammanställts utifrån inskickade data.

 

Läs hela rapporten nedan:
Indikatorrapport-2019

Mer information angående NNS indikatorer för finansiell samordning kan du hitta på deras hemsida
http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx