I detta månadsbrev kan du bland annat läsa om:
Pågående processkartläggning, introduktion av två av våra processledare, samt om ett nytt tillgänglighetsanpassat verktyg för att mäta progression 
– och mycket mer!

Tryck här för att läsa Aprils månadsbrev

Månadsbreven sänds ut och laddas upp på hemsidan den sista i varje månad. 

Vill du vara med på sändlistan och få månadsbrevet via mail?
Skicka ett mail märkt med “Månadsbrev”
till administration@finsammittskane.se