Den 14 januari medverkade Camilla Hindersson och Camilla Samberg från Finsam MittSkåne på NNS och Samordningsförbundens metodutbildning om våld.
Läs mer om det nationella projektet mot fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 2019-2021 här.

 

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 cirka 16.000 misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. Den stora våldsutsatta gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av närstående män.
Det är en kvinna var sjuttonde dag. Detta våld måste stoppas!

Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.
I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.