Webbplatsen Godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer.
Här finns goda exempel på välfungerande samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.

Informationen har tagits fram av Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av lokal samverkan. Arbetet är ett resultat av myndigheternas regeringsuppdrag om att sammanställa exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

http://www.arbetsformedlingen.se/open/god-samverkan.html