Den 21 maj höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om Finsam. Utfrågningen tog upp vad som har uppnåtts med Finsam, utvecklingsbehov och vad som behöver göras för att samordningsförbunden ska bli en känd aktör.