Malmö högskola har i uppdrag att följa insats Oden vilket resulterat i två tidigare rapporter. I delrapport 3 är uppdraget att undersöka vilka ungdomar som tar del av projektets insatser och om projektet når sina mål samt analysera hur de olika samverkansparterna upplever samverkan med Oden.

Verksamhetsstatistiken visar att Oden når en mycket hög grad av måluppfyllelse. Även i jämförelse med andra projekt framstår Oden som ett lyckat projekt, även om det är svårt att jämföra projekt då de alla har olika förutsättningar. Dock pekar även verksamhetsstatistiken på en annan sak, som även har uppmärksammats tidigare, nämligen att en mycket stor andel av deltagarna är män. Vi är medvetna om att handläggarna uppmärksammat detta och att ett nytt initiativ startats och det ska bli intressant att se vilken betydelse detta får.

Varför har Oden så hög måluppfyllnad?  I en tidigare uppföljning uppmärksammades att Oden inte har någon ”bortre parantes”. Deltagarna är alltså i Oden tills de av någon anledning flyttar till en annan kommun eller av annan anledning slutar. Det betyder att många deltagare har varit länge i Oden. Den genomsnittliga tiden som deltagare befinner sig i Oden har ökat, då vi jämför med den tidigare utvärderingen. Det finns även en ökad spridning, jämfört med tidigare. Detta visar det i den senare perioden finns fler som befinner sig längre period i Oden, men även fler som är där kortare.

Läs om hela utvärderingen här;

Delrapport nr 3 från Malmö högskola

Mer om Insats Oden finns under rubriken Insatser!