“NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta.

Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog.

NNS kommer att starta pilotverksamhet med ett antal samordningsförbund på ett antal platser i landet för att prova hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.”  http://nnsfinsam.se/


 

Samordningsförbundet MittSkåne kommer att delta i regeringsuppdraget. Se bifogade filer för Regeringsuppdrag och NNS pressmeddelande från den 10 oktober 2019.

Regeringsuppdrag_S2019-01517

Pressmeddelande_uppstartskonferens