VILJA riktar sig till unga (19-29 år) som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan men som i viss utsträckning saknar aktivitet. Försäkringskassan har fått regeringsuppdraget och är därför de som remitterar deltagare till insatsen.

 

Det finns två mål inom ramen för VILJA.
För deltagare kommer det ges möjligheter och stöd att utveckla sin arbetsförmåga så att de eventuellt kan ta plats på arbetsmarknaden. Om arbete inte är möjligt ska individen få ta del av det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
De individuella målen ska vara anpassat för varje deltagare och följa en process som tar hänsyn till individens kapacitet och utveckling.

På strukturell nivå, är målet en implementerad metodik inom och mellan parterna/instanserna i VILJA, vilket uppnås i genomförandet av insatsen.
Metoden för samverkan blir bärande genom tvärsektionellt nätverk, nya kontaktvägar och kunskapsutbyte mellan instanserna runt deltagaren.

I processen har vi ett salutogent förhållningssätt, vi tittar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, det friska, och bygger vidare på dessa. Genom att stärka det som är friskt så klara individen av motgångar bättre.

För att kunna bibehålla en god hälsa måste vi se vår tillvaro som sammanhängande och det är först möjligt när vi ser vår existens som begriplig, hanterlig och meningsfull – detta definieras i begreppet KASAM.
Läs mer om KASAM här

Tryck här för att läsa mer om Vilja
eller kontakta: 

Ansvarig samverkansstrateg
Camilla Samberg
camilla.samberg@finsammittskane.se
0730 – 36 58 97

Processledare
Annett Myhrman
annett.myhrman@finsammittskane.se
0413 – 62 729

Processledare
Eva Liedholm
eva.liedholm@finsammittskane.se
0729 – 88 75 57